داستان‌های نظامی به روایت مرتضی کربلایی‌لو و امین فقیری در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،‌این مجموعه براساس ادبیات کهن ایران تهیه شده و نویسندگان با اقتباس از متون ادبی ایران، قصه هایی تازه روایت کرده اند.

مرتضی کربلایی‌لو قصه‌هایی را از “مخزن‌الاسرار» نظامی گنجوی بازنویسی کرده است. امین فقیری قصه‌هایی را براساس منظومه “خسرو و شیرین» نوشته و طلا نژادحسن از “هفت پیکر» برای قصه‌گویی استفاده کرده است.

مجموعه “یکی بود یکی نبود» با هدف احیای متون ادبی قدیمی و ارزشمند ایران و با درنظر گرفتن مخاطبان نوجوان، جوان و بزرگسال تهیه شده است. این مجموعه به بازنویسی و بازروایی ادبیات کهن ایران اختصاص دارد و نویسندگان این مجموعه کوشیده‌اند ساختار و زبانی جدید و امروزی را برگزینند و قصه‌ها و حکایات ادبیات کلاسیک ایران را در قالب‌هایی جدید و قابل فهم به مخاطب عام ارائه دهند.

ویژگی دیگر این کتاب‌ها، همراه بودن متن با تصویرگری است. کتاب‌های مجموعه “یکی بود یکی نبود» با یک سبک و سیاق منتشر شده‌اند. این مجموعه به سرپرستی یوسف علیخانی و با همراهی 30 نويسنده‌ و 10 تصویرگر کشورمان فراهم آمده است. فریبا وفی، ابوتراب خسروی، سیامک گلشیری، حمیدرضا نجفی، بهناز علیپور گسکری، ناهید طباطبایی، مریم حسینیان و محسن فرجی از دیگر نویسندگان این مجموعه هستند و سرپرست تصویرگران کتاب نیز علی بخشی است.

سه کتاب “مخزن‌الاسرار»، “خسرو و شیرین» و “هفت پیکر» به تازگی با قیمت 15000 تومان از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه برای مخاطبان نوجوان و جوان منتشر شده است.