دو جلد از موسوعه اعتكاف منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) “موسوعة الاعتكاف» پس از چندين سال پژوهش، گردآوری و سامان يافته است. حدود 250 صفحه از جلد نخست اين مجموعه اختصاص به مباحث قرآنی پيرامون اعتكاف دارد كه بر محور سخنان 70 نفر از مفسران قرآنی اعم از شيعه و سنی تنظيم شده است. مولف نیز نقطه‌نظرات توضيحی يا نقدی خود را درباره مباحث مطرح کرده است.

فصل دوم كتاب، مجموعه روايات اعتكاف را شامل می‌شود كه با نگاهی فراگير مجموعه روايی شيعه و سنی را در رابطه با موضوع گردآوردی کرده است. اين فصل نيمه دوم جلد اول و تمام جلد دوم را مجموعا در 756 صفحه تشكيل می‌دهد. در ابتدای هر موضوع ابتدا روايات شيعه و پس از آن روايات اهل سنت آمده است. مؤلف در اين فصل نيز به شرح و توضيح و يا نقد و بررسی برخی مطالب پرداخته است.

فضيلت و ثواب اعتكاف، اعتكاف يادگار سنت نبوی، فضيلت اعتكاف در ماه رمضان، فضيلت اعتكاف دهه آخر ماه رمضان، اعتكاف راهی برای درک شب قدر، فضيلت اعتكاف در ماه حرام(مثل ماه رجب)، كارهايی كه اجر اعتكاف دارد، آداب اعتكاف و اعتكاف پيامبران، برخی از عناوين فصل دوم در جلد نخست کتاب است.

اعتكاف رسول خدا(ص)، زمان، مدت، مكان و چگونگی اعتكاف پيامبر(ص)، توجه به بهداشت و تميزی، ترغيب مردم به درک شب قدر، پند معتكفان، اعتكاف امامان(امير مؤمنان(ع)، امام حسن(ع) و امام حسين(ع))، اعتكاف اصحاب و برخی همسران رسول خدا(ص) و تابعان، از موضوعات مطرح شده مربوط به فصل دوم در جلد دوم کتاب هستند.

تفصيل مباحث فقهی و ذكر آراء و فتاوای فقيهان هفت مذهب اسلامی پيرامون موضوعات اعتكاف (به گونه مقارنه‌ای) و مباحث تاريخی و اخلاقی آن در جلدهای بعدی اين مجموعه منتشر خواهد شد.