«نیلوفر نام دیگر زخم است» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نیلوفر شریفی نخستین مجموعه شعرش با عنوان “نیلوفر نام دیگر زخم است» را توسط نشر بوتیمار منتشر کرد.

این کتاب شامل سه دفتر به نام‌های “چاقو رفتار من است»، “نام من تاریخ است» و “چرا کسی درختِ توت را نجات نداد» است که شریفی در تقریر شعرهای این اثر بیشتر رفتاری اجتماعی دارد و به رنجِ انسان معاصر می‌پردازد و نگاه او بیشتر معطوف به خاورمیانه است که شعله سوزانِ جنگ جان انسان‌های بی‌گناه را می‌گیرد.

در یکی از شعرهای این مجموعه می‌خوانیم: “نمى‌توانم/ در آغوش بكشم/ او را …/ تصويرش را/ نمى‌توانم/ درقابِ چوبی چشم/ ترسیم کنم/ تنها مى‌توانم/ منتظر بمانم/ کسی در را بکوبد/ کسی/ از گلویِ تلفن/ دست بکشد/ موهایم را/ و ماه را/ به تاریک‌ترین/ نقطه‌ی شب/ باز گرداند/ زنی/ که تنهایی را/ دوست دارد/ به آینه‌ها/ نزدیک نمی‌شود.»

مجموعه شعر “نیلوفر نام دیگر زخم است» در 86 صفحه و به‌بهای 8 هزار تومان توسط انتشارات بوتیمار منتشر شده است.

شریفی در زمینه ترجمه پرکار است و به تازگی آخرین مجموعه داستان هاروکی موراکامی را ترجمه کرده و از سوی نشر مروارید و کوله‌پشتی با عناوین “مردانِ بدونِ زن» و”یک عضو غیر وابسته» در دست انتشار دارد.

​او در جهت معرفی شاعران هلند و بلژیک، سال‌ها مطالعه و پژوهش کرده است و گزینه اشعار “رمکو کامپرت» با عنوان “بوی موهایت برای کیست» را به زودی توسط نشر بوتیمار منتشر خواهد کرد. از دیگر آثار این شاعر و مترجم جوان می‌توان به ترجمه شعرهایِ “روتگر کوپلاند» اشاره کرد که با عنوانِ “عشق خطرناک است» توسط نشر کوله‌پشتی منتشر خواهد شد. نيلوفر شریفى مجموعه شعر دیگری با عنوان “نیلوفری در گلو» در دست انتشار دارد و به زودی آنتالوژی شعر ایران را نيز به زبان هلندی ترجمه خواهد کرد.