برگزیده داستان‌های روس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)”دماغ» عنوان داستانی از نیکلای گوگول و یکی از سیزده داستان این مجموعه است.

بسیاری از بهترین رمان‌ها و داستان‌های کوتاه دنیا به نویسندگان گذشتة روسیه تعلق دارند. داستان‌های این مجموعه، گزیده‌ای است از آثار نویسندگانی که می‌توان آن‌ها را جزو بهترین داستان‌های کوتاه روس در ادوار مختلف دانست؛ آثاری از الکساندر پوشکین، نیکلای گوگول، ایوان تورگنیف، فیودور داستایفسکی، لئو تولستوی، آنتوان چخوف، ماکسیم گورکی، ایوان بونین و ایساک بابل. کنارهم قرار گرفتن آثار‌ این نویسندگان بزرگ، موجب می‌شود تا تنوع نگاه و سبک و نیز نقاط اشتراک پیدا و پنهانی را در آثارشان ببینیم و بر جاودانگی آن‌ها مهر تایید بزنیم.

“پالتو» نوشتة نیکلای گوگول نیز یکی دیگر از داستان‌های این کتاب است. در بخشی از آن می‌خوانیم: “آکاکی آکاکیویچ بسیار شوخ و شنگ بود و وقتی زنی که داشت تمام بدنش را می‌جنباند، مثل صاعقه از کنار او گذشت، او بدون آنکه خودش بداند چرا، بنا کرد به دویدن به دنبال آن زن. اما کمی جلوتر ایستاد و دوباره مثل قبل شروع کرد به قدم زدن و از کار خودش در حیرت شد. چیزی نگذشت که بازهم رسید به همان خیابان‌های متروکه که در روز هم هیچ فروغی نداشند، چه برسد به شب…»

مجموعه داستان “دماغ» (برگزیدة داستان‌های روس) ترجمة احسان چادگانی در 210 صفحه با قیمت 17000 تومان در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.